Logopedie Vita Vox logo

Voor welke expertises kan je bij ons terecht?

Op zoek naar een vakkundig logopedist in Peer? Bij Vita Vox sta je er niet alleen voor. Samen gaan we elke uitdaging aan, van taalstoornis tot stotterproblemen.

Stottertherapie

Stotteren is een vloeiendheidsstoornis waarbij klanken worden herhaald, aangehouden of geblokkeerd. Naast de fysieke stoornis, heeft dit probleem ook een mentale impact en gaat het vaak gepaard met spreekangst en vermijdingsgedrag. Het stotteren begint meestal al in de kindertijd, daarom is een vroege en doeltreffende aanpak cruciaal.

Al spelenderwijs laten we de kinderen kennis maken met allerlei oefeningen en leren we hen nieuwe vaardigheden aan. Niet enkel de logopedist, maar ook de ouders spelen hierin een belangrijke rol. Na de therapiesessies is het van belang om de aangeleerde vaardigheden thuis stapsgewijs verder toe te passen.

Bij volwassenen geldt ‘Durven is doen’. Een eerste stap in het proces is het stotteren leren aanvaarden en toelaten. Hierna gaan we aan de slag met technieken die het stotterprobleem modificeren en helpen om ermee te leren omgaan.

Expertises Logopedie Vita Vox paarse cirkel

Broddeltherapie

Broddelen is een minder gekende vloeiendheidsstoornis waarbij de planning van de spraak- en taalactiviteiten in de hersenen zijn verstoord. Dit kan leiden tot fouten in de woordstructuur en/of snel en onverstaanbaar spreken en/of onjuiste spreekpauzes.

Onze taak bestaat uit bewustwording creëren en een actief behandelplan opstellen waarmee de cliënt zelf aan de slag kan bij zijn of haar thuis.

Articulatietherapie

Sommige kinderen hebben spraakontwikkelingsproblemen. Hierbij worden bepaalde klanken niet of foutief gevormd of vervangen door andere klanken. Binnen deze spraak-ontwikkelingsproblemen maken we een onderscheid tussen twee verschillende soorten:

Fonologische spraakklankstoornissen:
Kinderen gebruiken hier de geïsoleerde spraakklank correct, maar dezelfde klank in een woord produceren verloopt moeilijk. Hierbij passen ze een fonologisch proces toe om hun spraak te vereenvoudigen. Wanneer dit fonologisch proces langer duurt dan normaal is voor de spraak-ontwikkeling, bieden wij extra ondersteuning.

Fonetische spraakklankstoornissen:
Bij deze stoornis gebruiken kinderen de spraakklank nog niet of op een foutieve manier. Zo hebben ze bijvoorbeeld regelmatig moeite met de ontwikkeling van de r-klank, vervormen de s-klank, …

Tijdens de intake gaan we d.m.v. een spraakklankonderzoek na of het over een fonetische of fonologische spraakklankstoornis gaat. Op basis hiervan gaan we aan de slag met een gepast therapieplan. Ook de ouders vervullen een belangrijke rol als co-therapeut waarbij ze thuis de aangeleerde technieken verder automatiseren.

Taaltherapie

Elk kind heeft een unieke taalontwikkeling, maar soms kent deze ontwikkeling een vertraagd of atypisch verloop. Bij deze kinderen kunnen de eerste woordjes later komen, leren ze moeilijker nieuwe woorden aan of maken ze fouten tegen de zinsbouw of woordvolgorde in een zin. Dit kan wijzen op een taalstoornis.

Bij meertalige kinderen zijn deze moeilijkheden aanwezig in alle talen die ze spreken. Samen met de ouders gaan we op zoek naar een evenwichtig taalaanbod waarbinnen kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in meerdere talen.

Je stoornis vol vertrouwen en zonder angst tegemoet

Expertises Logopedie Vita Vox blauwe cirkel
Expertises Logopedie Vita Vox komma icon

Een babbeltje slaan?

Wil je een afspraak vastleggen voor één van bovenstaande expertises of heb je een vraag? Vul het contactformulier in of neem contact op per telefoon.